Praktijkinformatie

NVKH

 • Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij en volg de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).nvkh-logo-cmyk
 • De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH, voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. De consulten worden daardoor door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.
 • NVKH registratienummer: NVKH 02-1736
 • KvK registratienummer: 57049483

Bereikbaarheid en behandeling

 • Het telefonisch spreekuur van de praktijk is dinsdag, woensdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur.
 • Ook op andere tijdstippen ben ik voor vragen of het maken van een afspraak bereikbaar.
 • Mocht ik niet in de gelegenheid zijn om de telefoon aan te nemen, dan kunt u een boodschap inspreken. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.
 • Hier vindt u meer informatie over mijn werkwijze.
 • Homeopathische behandelingen geschieden op eigen verantwoording van de patiënt.
 • Wilt u afwijken van uw reguliere behandeling of deze stopzetten, dan dient u hiervoor zelf verantwoording te nemen. Ook raad ik u aan dit te doen in overleg met uw reguliere behandelaar.

Afspraak afzeggen

Voor consulten die niet tenminste 24 uur voor de afspraak telefonisch worden afgezegd, ontvangt u een factuur van € 45,-.

Betaling

 • Na afloop van het consult ontvangt u van mij een factuur.
 • Deze dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Dit kan contant of via een overschrijving per bank.
 • Wanneer een betalingsachterstand ontstaat, stuur ik u in eerste instantie tweemaal een schriftelijke herinnering.
 • Indien het openstaande bedrag niet voldaan wordt, draag ik de factuur over aan een incassobureau. Incassokosten zijn voor rekening van de patiënt.

Privacy

 • Van elke patiënt bewaar ik een dossier die bestaat uit: een patiëntenkaart, aantekeningen, analyses van consulten, voorschriften van homeopathische geneesmiddelen, en facturen. Het dossier wordt behandeld volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Ik verstrek geen informatie aan derden – uitgezonderd in de door de wet voorgeschreven situaties – tenzij u mij dit verzoekt en daar van tevoren schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Het dossier wordt bewaard in een afgesloten kast. Indien gewenst kunt u uw dossier inzien of hiervan een kopie opvragen.

Klachtenprocedure

 • Indien u problemen ondervindt ten aanzien van de behandeling, van mij als persoon of een ander aspect, dan stel ik het zeer op prijs wanneer u dit kenbaar maakt, zodat wij hierover kunnen spreken.
 • Als het niet lukt om een oplossing te vinden, dan is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging, de NVKH